Zateplení budovy je v dnešní době již standardní krok, a to jak při stavbě nového domu, tak i při rekonstrukci vnějšího pláště. Vše začíná výběrem vhodné izolace – nejčastěji se používá extrudovaný polystyren nebo minerální vata. Každý materiál má svá specifika, avšak finální povrchy mohou opticky vypadat zcela totožně. Důležitá je aplikace systémového řešení.

  snížení nákladů na vytápění až o 50 %
  odhlučnění nemovitosti
  příjemné klima v létě, ochrana před mrazem v zimě
  dotvoření celkového vzhledu stavby
  ochrana konstrukce

 

Pracovní postup

Je velmi inidividuální, ale v zásadě se začíná soklovými plotnami, které jsou v případě potřeby lepeny hydrofobním materiálem. Po vytvoření linie se pokračuje v izolaci do vyšších pater až po střechu nebo ukončení stěny. Po obroušení nerovností, rohů a přechodů dojde k vyvrtání děr a umístění talířkových hmoždinek dle normy. Následuje aplikace stěrky, do které je ponořena armovací textílie a omítací rožky. Celá plocha je ještě jednou přestěrkována. Po zatvrdnutí jsou přebroušeny případné "frcky" (tedy stopy po náčiní). Jakmile stěrka vytvrdne, což je přibližně 14 dnů s ohledem na počasí, přechází se k aplikaci penetrace a finální probarvené pastovité omítky. Její typ a zrnitost záleží na rozhodnutí stavebníka.

Připravenost stavby

Namontovaná okna i dveře, zhotovené klempířské/tesařské prvky zamezující stékání vody po izolovaných stěnách, vyústění odpadů, rozvody el. kabeláže, 1x přípojka el. proudu 220 V s jističem 16 C, prostor pro umístění sila, přívod vody.
Příklady realizací

 

Používáme výrobky těchto firem

Kvalitní materiály a vybavení jsou základem všeho. Nešetříme na nich, neboť se to
v dlouhodobém horizontu absolutně nevyplácí. Proto používáme výrobky zavedených a lety ověřených značek.

Client 1
Client 6
Už máte vybranou firmu, která vám udělá omítky?