Pokud chcete dát budově prvek díky který je mimo škálu standardních povrchů, rádi vám navrhneme originální řešení, které posune vizuální stránku exteriéru i interiéru výš. Skladbu materiálů vždy volíme na míru danému místu při dodržení systémového řešení.

  téměř neomezené možnosti
  široká paleta kreativních materiálů
  atraktivní vzhled
  systémové řešení
  varianty pro exteriér i interiér

Pracovní postup

Vyslechneme si přání zákazníka - architekta, navrhneme nejvhodnější materiálové řešení které následně zrealizujeme.

Připravenost stavby

přívod vody, 1x přípojka el. proudu 220 V s jističem 16 C.

Příklady realizací

Používáme výrobky těchto firem

Kvalitní materiály a vybavení jsou základem všeho. Nešetříme na nich, neboť se to
v dlouhodobém horizontu absolutně nevyplácí. Proto používáme výrobky zavedených a lety ověřených značek.

Client 1
Client 6
Už máte vybranou firmu, která vám udělá omítky?