Omítky dotvářejí celkový dojem z prostoru a jsou kabátem vašeho domu i místností, ve kterých žijete. Při rozhodování, které si zvolit, je třeba brát v potaz typ zdiva, jeho stav a hlavně: co od daného typu omítky čekáte. Správným výběrem dosáhnete ideálního vnitřního klimatu. Vývoj omítek směrem k lepším stavebně-fyzikálním vlastnostem a zpracování zaznamenal za posledních deset zásadní posuny.

Omítka se skládá z plniva (písek, vápenec), pojiva (vápno, cement, sádra, silikon, akrylát, vodní sklo) a přísady (barvivo, adheziva, urychlovače, zpevňovače, plastifikátory). Základní rozdělení omítek je na minerální (vápenná, vápenocementová, cementová, vápenosádrová, hliněná) a organické (silikonová, disperzní- akylátová, silikátová), kde je hlavním kritériem typ pojiva, jež předurčuje vhodnost použití s ohledem na vlastnosti a stav povrchu.

Při výběru finálního povrchu je dobré brát v potaz i tvrdost stěny a také rychlost provedení. V tomto mají velký náskok již předbarvené kýblované omítky, které není nutné následně malovat, a přitom si můžete vybrat z různých druhů velikosti zrna. Tento typ omítek se těší velké oblibě v západních zemích pro své skvělé vlastnosti v kombinaci s vápenocementovými jádrovými omítkami.

 

DRUH PODKLADU
VHODNÝ TYP OMÍTKY
Lehčené cihelné bloky Vápenocementová (VC) + probarvená omítka
Plné cihly Vápenocementová (VC) + probarvená omítka
Beton Stěrky, penetrace (P) a VC + probarvená omítka, P a sádra
Pórobeton Lehčená omítka, armování a stěrka
Sádrokarton Jemná stěrka
Už máte vybranou firmu, která vám udělá omítky?